single.php

Algemeen

Als ouders problemen hebben, merken kinderen dat. Als ouder heb je dat niet altijd door. In het leven van een kind zijn de ouders de belangrijkste mensen. Kinderen houden hen scherp in de gaten. Mogelijk probeer je als ouder niets te laten merken van je klachten. Toch zien kinderen heel veel, hoe klein ze ook zijn en hoe weinig ze nog begrijpen van wat er precies aan de hand is.

Scroll naar top