single.php
[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Steun vragen als partner

Je ziet vaak dat partners van mensen een met psychische problemen of een verslaving niet of nauwelijks praten met anderen over wat ze meemaken. Dit komt vaak voort uit angst voor onbegrip of uit schaamte. Voor iedereen is het echter belangrijk om personen in de eigen omgeving te hebben bij wie je terecht kan voor steun. Zeker als je veel zorgen hebt, zijn sociale contacten om je heen belangrijk. De mate van steun uit de omgeving bepaalt mede hoe je je problemen ervaart.

“Ik vertel niet vaak iets over de psychische ziekte van mijn vriendin, omdat veel mensen geen luisterend oor hebben. Voor ik klaar ben met mijn verhaal, staan ze al klaar met een overdaad aan goedbedoelde adviezen.” (Vadim, 29 jaar)

“Ik wil best graag praten met anderen over mijn thuissituatie. Maar als ik erover vertel, merk ik dat ze niet weten hoe ze moeten reageren. Ze beginnen over iets anders of maken snel een grapje. Of het irriteert hen dat ik er weer over begin.” (Inge, 48 jaar)

Vormen van steun

Er zijn verschillende vormen van steun. Je kunt praktische steun vragen, bijvoorbeeld door iemand boodschappen voor je te laten doen of je te helpen met huishoudelijke taken. Emotionele steun krijg je door begrip van mensen, iemand die met je meeleeft en naar je luistert. Of iemand die je wat afleiding biedt door samen iets leuks te ondernemen. En soms is informatieve steun belangrijk. Bijvoorbeeld een hulpverlener die je informatie geeft over de ziekte van je partner.

Aan de ene vorm van steun kun je meer behoefte hebben dan aan de andere. Vaak verschilt het per moment waar je behoefte aan hebt. Ook kan er verschil zijn in de personen bij wie je steun vindt. Bij de ene persoon kun je terecht met je verdriet, terwijl een andere persoon je kind voor je uit school wil halen.

Een gesprek voeren

Een gesprek met anderen over je situatie zorgt ervoor dat je niet meer geheimzinnig hoeft te doen. Je hoeft je niet meer anders voor te doen dan dat je bent. Het geeft anderen meer duidelijkheid over wat er met je aan de hand is. Vaak lucht het op om je verhaal te vertellen, ook als je geen oplossing vindt voor de problemen. En soms kan het fijn zijn om de mening van anderen te horen.

Het kan zijn dat je negatieve ervaringen hebt met erover te praten. Veel partners geven aan dat mensen in hun omgeving niet goed reageren. Dat kun je niet helemaal voorkomen, maar je kunt er wel wat aan doen.

Belangrijke punten bij het voeren van een gesprek

 1. Bedenk wie je wel of niet vertelt wat er aan de hand is.
 2. Bedenk wat je van de ander verwacht en vertel dat. Geef in je gesprek aan of je wilt dat iemand met je meedenkt, zijn mening geeft of alleen luistert.
 3. Bedenk ook hoeveel je kwijt wilt. Je kunt alles zeggen, maar je kunt ook een deel van je verhaal vertellen. Als mensen meer willen weten dan jij wil vertellen, mag je gewoon aangeven dat je dit liever niet zegt. Of dat je hebt afgesproken met je partner niet meer te vertellen.
 4. Weeg af hoe vaak je over thuis begint bij de ander. Keer op keer beginnen over je eigen situatie of heel erg veel erover praten kan door dommige mensen als vervelend of belastend worden ervaren. Met als gevolg dat je minder steun krijgt.
 5. Zoek een geschikt moment uit om een gesprek te beginnen. Heeft je gesprekspartner de rust en de tijd om nu goed naar jou te luisteren?
 6. Wees je bewust van de plek. Zorg ervoor dat anderen niet met jullie mee kunnen luisteren als je dat niet prettig vindt, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of in een winkel.
 7. Besef je dat je verhaal impact kan hebben op de ander. Misschien doordat hij of zij zelf moeilijke dingen heeft meegemaakt.
 8. Probeer er altijd rekening mee te houden dat iemand op een andere manier kan reageren dan je had gehoopt.
 9. Je kan naast de moeilijke dingen thuis ook iets positiefs over je partner vertellen.

Tips bij het om hulp vragen

Iedereen komt wel eens in een situatie terecht waarin ze hulp nodig hebben. Veel mensen vinden het lastig om dan naar iemand toe te gaan om hulp te vragen. Ze vinden bijvoorbeeld dat ze het zelf moeten kunnen. Als je dat van jezelf verwacht, stel je nogal een hoge eis aan jezelf. Je hoeft niet alles alleen te kunnen. Waarschijnlijk help je zelf ook wel eens een ander.

Ook de gedachte dat je teveel van een ander vraagt kan je weerhouden om hulp te vragen, ‘omdat hij of zij het al zo druk heeft’. Maar dat is onterecht. Je vult hiermee het antwoord al in zonder de ander de kans te geven om zelf te antwoorden. Het is aan de ander om aan te geven als het echt niet uitkomt. Daar kun je ook expliciet de ruimte voor geven wanneer je om hulp vraagt. Zolang zij de ruimte hebben om nee te zeggen, heb jij de ruimte om te vragen wat je nodig hebt.  

Er zijn een aantal dingen waaraan je moet denken als je iemand vraagt je te helpen:

 1. Beslis van tevoren wat je wilt vragen
 2. Besluit aan wie je dit wilt vragen
 3. Zoek een geschikt tijdstip uit
 4. Zeg tegen de ander dat je iets wilt vragen
 5. Doe je verzoek duidelijk en draai er niet omheen
 6. Let op de reactie van de ander
 7. Herhaal zo nodig je vraag


Houd er rekening mee dat iemand kan weigeren. Je kunt altijd vragen waarom iemand nee zegt, maar gun hem ook die ruimte. Als iemand niet aan je verzoek wil of kan voldoen, dan kun je het altijd nog aan een ander vragen. Verwacht geen wonderen van de personen in je omgeving. Iemand kan naar je luisteren, je advies geven of je ergens bij helpen. De ander kan echter niet de problemen in jouw gezin voor je oplossen.

Manuela (30 jaar) vertelt uit eigen ervaring: ‘Lange tijd vertelde ik niemand over de verslaving van mijn man, uit angst voor de reacties. Op een gegeven moment vroeg mijn buurvrouw hoe het met mij ging. Ik vertelde haar over de fijne én moeilijke momenten thuis. Na een paar gesprekken heb ik haar gevraagd of mijn zoontje af en toe bij haar kon spelen. Ze reageerde heel lief en wilde graag helpen.’

Alan (43 jaar): “Mijn man heeft last van een angststoornis en kan na schooltijd moeilijk in zijn eentje voor de kinderen zorgen. Ik heb samen met de leerkracht van mijn zoontje geregeld dat hij bij de  naschoolse opvang terecht kan op de dagen dat ik moet werken. Ook speelt hij iedere woensdagmiddag bij zijn vriend. Ik heb dan tijd om rustig de boodschappen te doen en te sporten.

Als jullie beiden last hebben van psychische problemen of een verslaving
Als jullie als ouders beide kampen met psychische problemen of een verslaving, is het extra belangrijk om steun te zoeken van hulpverleners en de mensen in jullie omgeving. Denk daarbij ook aan opvoedondersteuning. Jullie krijgen dan begeleiding bij de vragen of problemen die je hebt bij het opvoeden van je baby of kind. Bijvoorbeeld in de vorm van een cursus of in de vorm van huisbezoeken van een professional. Het consultatiebureau en de huisarts weten wat het aanbod is bij jullie in de regio.

Scroll naar top