single.php
[responsivevoice_button voice="UK English Female" buttontext="Listen to Post"]

Hulp voor je kind

Online hulp
www.koppsupport.nl
is een website speciaal voor jongeren van 16-25 jaar die een ouder hebben met psychische of verslavingsproblemen. Zij kunnen daar informatie, ervaringsverhalen en tips vinden. Ook kan je kind hier een online (gratis) groepscursus volgen.

Praatgroepen
Op verschillende plaatsen in het land worden groepen georganiseerd voor jonge en oudere kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Tijdens de groepsbijeenkomsten ervaren kinderen dat zij niet de enige zijn en dat het oplucht om over hun thuissituatie te praten. Ze leren dat het niet hun schuld is dat hun ouder problemen heeft en bespreken hoe ze met de situatie thuis kunnen omgaan. Deze KOPP/KOV groepen worden georganiseerd door instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg of Verslavingszorg.

‘Mijn kind is afgelopen jaar naar een KOPP KOV groep gegaan. Daar heeft hij andere kinderen ontmoet die ook een ouder hebben met psychische of verslavingsproblemen. Hij zit nu zelf lekkerder in zijn vel en samen kunnen we beter praten over hoe het met ons gaat.’ (Eden, 39)

Bekijk deze filmpjes om een beeld te krijgen van de praatgroepen:

In deze video van Dimence vertellen moeder en dochter over hun ervaringen.

Via deze link zijn informatiefilmpjes van Arkin te vinden over de verschillende praatgroepen.

Individuele hulp
Kinderen kunnen ook terecht voor individuele hulp. Vraag de huisarts, een andere hulpverlener of een instelling voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon op school
Op scholen zijn vaak vertrouwenspersonen; een leraar, een schoolpsycholoog of een maatschappelijk werker. Gesprekken met zo’n vertrouwenspersoon zijn meestal onder schooltijd. Je kunt de mentor of leerkracht van je kind hiernaar vragen of in de schoolgids of op de website van de school kijken.

Een maatje voor je kind
Er zijn verschillende organisaties die je kind kunnen koppelen aan een maatje voor vriendschap en steun. Dit kan bijvoorbeeld via Humanitas Jongerenmaatjes.  

Boekjes voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen
Deze reeks informatieboekjes
 bevatten informatie, ervaringsverhalen, tips, extra websites en interactieve opdrachten voor kinderen (vanaf 2 jaar oud) en tieners. Daarnaast geven de losse informatiekaarten uitleg aan kinderen over verschillende soorten psychische problemen of verslavingen van hun ouder.  

Scroll naar top