single.php
. . . Wat kan ik als ouder doen Je kind zit goed in z’n vel

Je kind zit goed in z’n vel

Zelfvertrouwen, makkelijk contact maken met anderen, weten hoe je problemen kan oplossen en voor jezelf kunnen opkomen: deze vaardigheden beschermen je kind tegen het ontwikkelen van psychische problemen. Sommige kinderen hebben deze vaardigheden van nature, anderen kunnen hierin nog wat geholpen worden.

Het is belangrijk dat een kind gewoon lekker kind kan zijn. Kinderen zijn snel geneigd om veel te helpen in huis, omdat ze hun ouders willen helpen. Het is belangrijk om als ouder in de gaten te houden dat je kind nog genoeg tijd overhoudt voor spel, sport, vriendjes en andere leuke dingen. Dan blijft je kind zich goed in z’n vel voelen. 

“Ik gaf eigenlijk niet vaak complimenten. Ik kreeg vroeger ook nooit een compliment. Ik was het dus niet gewend. Ik vond het raar en overdreven. Een schoonzusje praatte er een keer met mij over. Zij geeft haar kinderen juist heel veel complimenten. Ik ben het toen ook meer gaan doen. Nu zie ik hoe fijn mijn dochter het vindt als ik haar een compliment geef. Ze glundert helemaal!” (Furkan, 28 jaar)

“Ik merkte dat mijn dochter niet meer na schooltijd wilde afspreken met vriendinnen. Het is natuurlijk lief dat ze bij mij wil zijn. Toch weet ik dat het belangrijk is dat ze afspreekt en plezier heeft. Ik vertel haar dan ook dat het mij weer goed doet als zij een leuke dag heeft.” (Laetitia, 39)

QA

Vraag van ouder

“Soms ben ik bang dat mijn kind later dezelfde problemen krijgt als ik. Zou dat kunnen?”

Antwoord van een expert

Als een ouder psychische of verslavingsproblemen heeft, betekent dit niet dat zijn of haar kind dit sowieso ook ontwikkelt. Het kan wel zo zijn dat het ene kind er gevoeliger voor is dan een ander. Met andere woorden: je kind heeft er meer aanleg voor. Maar naast iemands aanleg, spelen andere factoren ook een belangrijke rol waar jij als ouder invloed op kan hebben. Leer je kind bijvoorbeeld om spanningen niet op te kroppen. Laat hem zijn gevoelens uiten, ook emoties als woede, boosheid en ontevredenheid. Geef je kind veel complimentjes voor alle dingen die hij goed doet: daar krijgen kinderen zelfvertrouwen van. Geef je kind de ruimte om over thuis te praten met iemand die te vertrouwen is, zoals vrienden, familieleden, docenten, sportcoaches of buren. Dat kan opluchten en je kind helpen om beter met de situatie om te gaan. 

Scroll naar top