single.php

School informeren

Informeer de school over jullie thuissituatie. Als de leerkracht, intern begeleider, mentor en/of zorgcoördinator weet wat er aan de hand is, kan hij of zij jouw kind beter opvangen. Vertel je kind dat je de leerkracht hebt geïnformeerd. Zo weet je kind dat hij of zij altijd bij de leerkracht terecht kan. Tegelijkertijd laat je zien dat het dus oké is om met anderen te praten over wat er thuis aan de hand is.

“Ik heb de intern begeleider van mijn kind op de hoogte gebracht van onze thuissituatie. Zij was begripvol en houdt een oogje in het zeil. Ik vind het fijn om te weten dat mijn dochter bij haar terecht kan.” (Mike, 49)

“Ik schaamde me erg voor mijn ziekte, dus ik wilde eerder ook niks tegen de leerkracht van Yannick (9 jaar) zeggen. Mijn hulpverlener zei dat ik het beter wel kon uitleggen. Ze zei dat ik dat een keer op een ouderavond tijdens een tien minuten gesprek kon vertellen of dat ik een aparte afspraak moest maken. Ik heb toen gewacht tot er weer een ouderavond was. Ik vond het heel spannend, maar het gesprek is me erg meegevallen. Zijn meester zei dat hij het heel fijn vond dat ik het verteld had. Daardoor kon hij Yannicks gedrag veel beter begrijpen. We hebben toen ook afgesproken dat mijn man of ik bij bijzonderheden even naar hem bellen.” (Anna, 43 jaar)

Scroll naar top