single.php

Risico voor eigen klachten

Door een te lange overbelasting door de zorgen voor je partner en kinderen, kan je zelf last krijgen van psychische en lichamelijke klachten. Klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, angst, somberheid en piekeren komen veel voor bij partners van ouders met problemen.

“Ik sprak nooit over de depressie van mijn vriendin.  Met niemand. Ik had vaak hoofdpijn. Als ik uit mijn werk kwam, moest ik er zijn voor mijn vriendin en mijn dochtertje. Toen mijn vriendin werd opgenomen ging ik haar natuurlijk elke avond bezoeken. Ik voelde me eenzaam en kreeg steeds somberdere gedachten. Toen ik dat besefte, bedacht ik dat ik hulp nodig had. Want als ook ik  in de problemen zou raken, wie zou er dan voor mijn vriendin en dochtertje zorgen?” (Alexia, 36 jaar)

Het is bekend dat wanneer mensen privé in een moeilijke situatie zitten, dit kan doorwerken naar de werksituatie en andere gebieden. Bijvoorbeeld door vermoeidheid of doordat je gaat piekeren. Hierdoor ben je soms afwezig en met je gedachten niet bij je werk. Het gevolg kan zijn dat je je ziek meldt, omdat er in je gezin van alles gebeurt en/of jij jezelf niet in staat voelt je werk te doen. Overigens kan het tegendeel ook het geval zijn. Wanneer er thuis problemen zijn,  kan werk juist een fijne afleiding zijn.

Joeri (31 jaar) is juist wel open geweest over de problemen thuis. Hij vertelt over de positieve gevolgen daarvan: “Het zorgde er meteen voor dat er van ’familie en vrienden meer begrip was voor bepaalde reacties van mijn kant. Ook heb ik mijn teamleider en de bedrijfsarts in vertrouwen genomen. Zij regelden dat ik in het kader van zorgverlof minder hoefde te werken. Daardoor had ik meer tijd om mijn vrouw te bezoeken en meer tijd voor mijn dochter.”

Scroll naar top